Graduate theses (in Slovene)
Diplomske in magistrske teme

prof. dr. Igor Kononenko's graduate thesis themes

assoc. prof. dr. Marko Robnik Šikonja's graduate thesis themes

assoc. prof. dr. Zoran Bosnić's graduate thesis themes

doc. dr. Matjaž Kukar's graduate thesis themes

doc. dr. Erik Štrumbelj graduate thesis themes