RAZISKOVALNO DELO


Moje osnovno raziskovalno delo je vezano na razvoj metod umetne inteligence. Specifična področja, s katerimi sem se do sedaj ukvarjal, so strojno učenje, nevronske mreže, razvoj metod umetne intelligence in kognitivno modeliranje. V sklopu magistrskega dela sem razvil sistem za strojno učenje ASISTENT za gradnjo odločitvenih dreves, ki je spadal v sam vrh podobnih sistemov v svetu. V okviru raziskovanj nevronskih mrež sem razvil Bayesove nevronske mreže in izpeljal naravno interpretacijo njihovih odločitev, kot tudi naravno interpretacijo naivnega Bayesovega klasifikatorja in njegovo razširitev na delno naivnost. Izpopolnil in posplošil sem metodo Relief za ocenjevanje atributov v strojnem učenju, ki se sedaj uporablja v klasifikacijskih in regresijskih problemih kot tudi v relacijskem učenju. V sodelovanju s kolegi smo razvili več splošnih metod za ocenjevanje zanesljivosti posameznih predikcij v klasifikaciji in regresiji, ter splošno metodo za razlago posameznih napovedi v klasifikaciji in v regresiji. Sodeloval sem pri aplikaciji metod inteligentne analize podatkov v medicini, strojništvu, ekonomiji, kemiji, zavarovalništvu ter komplementarni medicini. Sem soavtor 225 znanstvenih člankov in 13 učbenikov (2 monografiji izšli v tujini).

Sodeloval sem na sledečih raziskovalnih projektih:

 

Med najpomembnejša in najodmevnejša raziskovalna dela na svojem področju štejem (glej BIBLIOGRAFIJO in seznam citatov):

Recenziral sem prispevke na več kot 70 mednarodnih konferencah, 5 domačih konferencah, 10 člankov v domači reviji, preko 100 člankov v mednarodnih revijah in 4 univerzitetne učbenike.

Seznam citatov iz baze SCI do decembra 2000 vsebuje 453 citatov, od katerih je 72 samocitatov (torej je 381 citatov s strani drugih avtorjev), do decembra 2008 pa 656 SCI citatov (531 čistih citatovbrez samocitatov). Iz osebne evidence vem, da so moja dela do leta 2000 citirali poleg citatov iz baze SCI še več kot 300-krat tuji (neslovenski) avtorji v delih, ki jih SCI ne zajema (zborniki konferenc, knjige in poglavja v knjigah, doktorska dela). Kasnejši seznam citatov je dosegljiv preko baze SICRIS (preko 1500 citatov), v Google-scholarju pa preko 8000 citatov.

Predaval sem na 27 seminarjih Slovenskega društva za umetno inteligenco v Ljubljani, 15 seminarjih na domačih znanstvenih ustanovah in na 10 seminarjih na mednarodnih znanstvenih ustanovah oz. konferencah ter na 30 poljudnih seminarjih.

Od leta 1984 sem bil 15 let član ISSEK (International School for the Synthesis of Expert Knowledge) s sedežem v Vidmu v Italiji. Od leta 1993 sem član uredniškega odbora revije Applied Intelligence. Od leta 1995 sem član uredniškega odbora revije Informatica. Od leta 1993 do 2002 sem bil član IFIP (International Federation for Information Processing) Working Group 12.2 (Machine Learning). Od leta 1995 sem član SLAIS (Slovenskega društva za umetno inteligenco) in ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence). Od leta 2009 sem član častnega razsodišča pri SLAIS, od leta 2009 do 2013 sem bil predsednik Komisije za kakovost na FRI, od leta 2013 do leta 2015 sem bil član HKUL (Habilitacijska komisija Univerze v Ljubljani), od leta 2012 do leta 2017 sem bil predstojnik Katedre za umetno inteligenco na FRI, od leta 2012 do leta 2017 sem bil član senata FRI. Od leta 2017 sem član KKZ na FRI (Komisija za kadrovske zadeve) in od leta 2018 njen predsednik. V letih 1987 do 2000 sem bil član Laboratorija za umetno inteligenco na FRI, od leta 2001 pa sem predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje na FRI.

Bil sem predsednik programskega in organizacijskega odbora 1 domače znanstvene konference, 3 mednarodnih znanstvenih konferenc, 1 domače okrogle mize in 1 mednarodne okrogle mize. Bil sem član programskega odbora (glej bibliografijo) 2 domačih znanstvenih konferenc in 40 mednarodnih znanstvenih konferenc.

Celotna BIBLIOGRAFIJA na SICRISU

Osebno vodena BIBLIOGRAFIJA
SCI CITATI do LETA 2000
CITATI S STRANI TUJIH AVTORJEV DO LETA 2000


Nagrade in priznanja

Od nagrad na tekmovanjih sta najpomembnejši 2. nagrada na prvem republiškem tekmovanju iz računalništva za srednješolce v Ljubljani leta 1977 ter leta 1981 v Rovinju 1. mesto  na prvem zveznem tekmovanju iz informatike med študenti elektrotehnike in računalništva takratne Jugoslavije.

Leta 1988 sem dobil skupaj z Bojanom Cestnikom in Ivanom Bratkom nagrado Sklada Borisa Kidriča za inovacije za delo Sistem za induktivno avtomatsko učenje Asistent 86.

Leta 1991 sem bil pohvaljen za pomoč pri recenziranju člankov revije Applied Artificial Intelligence (izšlo v reviji, Vol.1, No. 2, October 1991).

Leta 1992 sem na konferenci Artificial Intelligence: Methodology, Systems and Applications AIMSA-92 prejel nagrado za najboljši prispevek na konferenci.

Leta 1992 sem prejel Vidmarjevo nagrado za dolgoletno vzorno, zavzeto in uspešno pedagoško delo.

Leta 1993 sem prejel Zlati znak Jožefa Stefana za izjemno odmevno doktorsko disertacijo v mednarodni strokovni javnosti.

Leta 1997 sem skupaj s soavtorji Matjažem Kukarjem, Cirilom Grošljem in Juretom Fettichom prejel nagrado za najboljši prispevek na konferenci 10th IEEE Symposium on Computer Based Medical Systems CBMS-97.

Leta 1999 sem bil izvoljen za rednega člana SATENA - Slovenko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo.

Leta 2006 je raziskovalna skupina "Umetna inteligenca in inteligentni sistemi", znotraj katere vodim eno od treh podskupin (Laboratorij za kognitivno modeliranje) prejela priznanje od Agencije za Raziskovalno Dejavnost Republike Slovenije za Najboljši raziskovalni program v letu 2005.

Leta 2006 sem postal "Honorary member of the Editorial Advisory Board of the Journal of Engineering."

Leta 2010 sem prejel pohvalo FRI za prispevek k popularizaciji študija računalništva in informatike.

Leta 2015 je Erik Štrumbelj dobil Zlati znak Jožefa Stefana za izjemno odmevno doktorsko disertacijo v mednarodni strokovni javnosti, ki jo je izdelal pod mojim mentorstvom.

Leta 2006 in leta 2009 in leta 2018 sem prejel "Certificate in recognition of continued commitment and service to the INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED INTELLIGENCE as an Editorial Board Member."