Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\xaigor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Igor2015.jpg

prof. dr. Igor Kononenko
Predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje
Katedra za umetno inteligenco
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: MLDM book

Knjiga: MACHINE LEARNING AND DATA MINING
   Introduction to Principles and Algorithms
By Igor Kononenko and Matjaž Kukar

 

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386-1-479 8230
xaigor AFNA fri PIKA uni-lj PIKA siDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Email                           

            Banda FRIdom         

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: frog with guitar Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\xaigor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\piskot2.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\xaigor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\akademski1.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\xaigor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\macek.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\xaigor\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\plesvkrogu.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: 1in1je3S  Description: Description: Description: Description: Description: AsistentS

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: gumb-zelja.gif (1346 bytes)Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: gumb-awish.gif (1417 bytes)


Biografija:

Igor Kononenko je doktoriral leta  1990 iz računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani. Je redni porofesor na Fakulteti za računalništvo in informatikoLjubljani (predmeti: Umetna inteligenca, Algoritmi in podatkovne strukture 1, Strojno učenje). Je predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje. Njegova raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže in kognitivno modeliranje. Je (so)avtor 225 člankov na teh področjih ter 13 učbenikov (dve knjigi izšli v Angliji). Je član uredniškega odbora revij Applied Intelligence Journal in Informatica Journal, dvakrat je bil predsednik programskega odbora Mednaroden kognitivne conference v Ljubljani in enkrat v Kamniku. Poleg umetne inteligence ga zanima tudi naravna inteligenca:, relacija med znanostjo in duhovnostjo ter duhovna modrost.